گلاب مرق

قیمت بهترین گلاب مرق ارزان

مرق یکی از روستا های کاشان است که گلاب آن به نام آن روستا یعنی مرق معروف است. روستای  مرق بیشتر  گلاب سبک تولید میکند و که کیفیت آن بسیار قابل توجه اس

بیشتر بخوانید