کارخانه عرقیات گیاهی

کارخانه گلاب و عرقیات گیاهی اصل کاشان

گلاب و عرقیات گیاهی اصل کاشان به دلیل کیفیت بالای گل و گیاه در این شهر، به شهرت جهانی رسیده است.کارخانه عرقیات گیاهی و گلاب کاشان، گل و گیاه تازه را پس از برداش

بیشتر بخوانید