مرکز توزیع گلاب عمده

مرکز توزیع گلاب عمده کاشان

از قدیم مصرف گلاب کاشان برای ایرانیان رایج بوده و امروزه نیز با توجه ب طب سنتی ایران و خواص فوق العاده زیاد آن مردم طرف دار سرسخت گلاب ب خصوص گلاب کاشان میباشند

بیشتر بخوانید