مراکز تامین گلاب

مراکز تامین گلاب دو آتیشه عمده

یکی از فرآورده هایی که از گل های محمدی درجه یک حاصل می شود، گلاب نام دارد که غلظت های متفاوتی داشته و به یکی از غلیظ ترین انواع آن گلاب دو آتیشه گفته می‌ شود. م

بیشتر بخوانید