قیمت گلاب و عرقیات گیاهی

قیمت گلاب و عرقیات گیاهی اصل کاشان

بیشترین تولید ،برداشت و صادرات گلاب و عرقیات گیاهی در شهر کاشان صورت می گیرد و کمتر کسی با شنیدن نام گلاب یا عرقیات یاد کاشان نمی افتد. قیمت گلاب و عرقیات گیاهی

بیشتر بخوانید