عرضه گلاب نیمه

نمایندگی فروش گلاب نیمه صنعتی

نمایندگی فروش گلاب نیمه صنعتی به تجارت محصول مورد نظر مشغول بوده است. گلاب مورد نظر با دستگاه تقطیر گلاب فرآوری می شود و در انواع بسته بندی های به مشتریان خود ع

بیشتر بخوانید