طبع گلاب

نمایندگی خرید گلاب 1 لیتری

گلاب یک نوع عرق گیاهی است که از گل محمدی به دست می آید و در کشور ما به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب مرغوب ترین گل محمدی پرورش می آید که با کمک افراد مجرب و دستگا

بیشتر بخوانید