شرکت صادرات گلاب

شرکت صادرات گلاب ممتاز

گلاب از جمله عرقیجات خوش بویی است که برای به دست آوردن آن از گل‌ محمدی استفاده می شود. برای تولید گلاب ابتدا گل محمدی را تقطیر می‌ کنند و آب به دست آمده از آن ر

بیشتر بخوانید